Çerez Politikamız
×
E-ticaretDijital PazarlamaE-ticaret DanışmanıHakkımdaİletişim

Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanıyoruz.
İNCELE TAMAM

Çerez Politikamız

 

Çerez Politikamız

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Erdal VURAN (“ERDAL VURAN” veya “Şirket” olarak anılacaktır)

 web sitelerimiz (“erdalvuran.com.tr”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz

benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak

anılacaktır.) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler,

pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.


Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak

üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.


İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerez ve

piksel gibi kişisel verilerin toplanması yoluyla kişisel verilerin işlenmesi nedeniyle elde edilen kişisel

verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde ve uygulamamızda

hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere

açıklamak istiyoruz.


ERDAL VURAN  olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir,

bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler

ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme

hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik

sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük

kazanacaktır. 


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla

elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak

toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme

şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da

işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

ERDAL VURAN olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen

amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ERDAL VURAN, hizmet

alınan ajanslar, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

ERDAL VURAN olarak sitemizde ve uygulamamızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler

vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:


Site’yi ve uygulamayı analiz etmek, Site’nin ve uygulamanın performansını arttırmak.

Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret

edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya

da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.


Site’nin ve uygulamanın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.

Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak,


Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.

Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi

alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.


Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve

uygulamamızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü

parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin

Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter

hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.


Çerez
Açıklama
Facebook
https://www.facebook.com/policy/cookies/


Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere

verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en

çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri

tespit edebiliyoruz.

Çerez
Açıklama
Google Analytics
 https://policies.google.com/privacy?hl=tr


Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler

kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım

yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı,

eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp

faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.


ÇerezAçıklama
Google AdWords 
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=tr
Doubleclick
 https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=tr


Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için

esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek

olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen

çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki

gibidir: 


Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin

tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı

sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür.

Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri

sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih

etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.


Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya

https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin

tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması

gerekebilecektir.


Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.


Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.


Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online

Choices üzerinden yönetilebilir.


Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü

kullanılabilir.


Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına

sahipsiniz.


Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

* kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

* kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

* yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya

yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişilere bildirilmesini isteme,

* işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın

giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.